Dİkkat EksİklİĞİ Hİperaktİvİte BozukluĞu İnternet BaĞImlIlIĞI İlİŞkİsİ

2009 yılında Archives of Pediatric & Adolescent Medicine’de yayımlanan bir araştırmada, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, depresyon ve sosyal fobi semptomları taşıyan ergenlerin, internet bağımlılığı konusunda yüksek risk altında olduğu tespit edilmiştir. DEHB tanısı alan birey, genellikle kolay sıkılır ve yaptığı işten anında haz almaya odaklı hareket eder. Bu sebepten, sonuca çabuk ulaşmak ister ve uzayan uğraşlara odaklanmakta sıkıntı yaşar. İnternet, hızı, anında tatmin hissi yaratması, uyarıcı etkiye sahip olması açısından DEHB’li bireyin bağımlılık geliştirmesini kolaylaştırır.

2010 yılında Journal of Pediatrics’te yayımlanan bir çalışmada, okul çağındaki çocuk ve gençlerde daha fazla televizyon izleme ve bilgisayar oyunu oynama, bu durumu izleyen dikkat problemleri ile ilişkilendirilmiştir.  Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Dimitri Christakis, bilgisayar oyunlarının sağladığı uyarılmanın, hız ve hızla konudan konuya atlama ile ilgisi olduğunu söylemiştir. Çocuğun beyni bu hızlı uyarılmaya alıştıkça, çocuk gerçek hayatı sıkıcı ve uyarandan yoksun algılayacaktır.

2012 yılında internet ve sanal oyunlara ilişkin Lin & Zhou tarafından yapılan bir çalışmada internet bağımlılığının beynin duygu işleme, karar verme,  dikkat ve dürtü kontrolünden sorumlu bölgesinde yapısal ve işlevsel değişimlere yol açtığı bulunmuştur. Beynin Yönetici İşlevleri’nden sorumlu frontal lobunda küçülme olduğu görülmüştür. Yönetici İşlevler, planlama, önceliklendirme, organize olma, zaman yönetimi, dürtü kontrolünden sorumludur. DEHB’li bireyde bu bölge görevini tam olarak yerine getirememektedir. İnternetin aşırı kullanımının, zararı arttıracağı düşünülebilir.

Çin’de yapılan bir araştırmada, ilkokul çağındaki 535 çocukla çalışılmış ve dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik ile internet bağımlılığı arasında pozitif korelasyon olduğu görülmüştür.

DEHB tanısı almış çocuk ve gençler, bilgisayar oyunlarından diğerlerine göre daha fazla haz alıyor olabilirler. Bunun nedeni, bu oyunların beyinde anlık haz almayı sağlayarak dopamin salınımında etkili olmalarıdır. Beyinde dopamin salınımını arttıran bir ilaç kullanan DEHB tanısı almış çocuklarda, bilgisayar oyunları oynamada azalma olduğunu gösteren bir çalışma bu fikri desteklemektedir.

DEHB ve Teknoloji Bağımlılığı arasında bir sebep-sonuç ilişkisi olduğundan söz etmek doğru olmaz. Ancak teknolojiye uzun süre maruz kalmanın beynin yapısında değişimlere sebep olduğu düşünülürse, DEHB tanısı almış olsun olmasın herkesin bu konuda kontrollü davranmasının önemi bir kez daha vurgulanabilir.
Mİsyonum
Herkes için hayatta sevdiği işi yapmak önemlidir fakat DEHB tanısı almış ve bunun üstesinden gelmiş bir birey için daha da önemlidir. Ben böyle yaptım; bu konuda örnek ve destek olmaya da tutkuyla bağlıyım.
Göktürk, Mecidiyeköy, Ataşehir
Telefon : 0542 389 48 82 E-posta : info@duygugundog.com

all right reserved by Duygu Gündoğ proudly powered by Piernet