DEHB KOÇLUĞU

DEHB Koçluğu, danışanın hedeflerini belirlemesi ve bu hedefler doğrultusunda etkin adımlar atmayı öğrenmesi adına danışan ve koçun birlikte yol aldığı bir ortaklık sürecidir. DEHB Koçluğu’nun bir diğer faydası da, bireyin günlük hayatta yaşadığı zorluklarla baş etmede kullanacağı stratejileri öğrenmede bireye destek sağlamasıdır. DEHB Koçluğu, bireyin kişisel ve akademik/profesyonel potansiyelini üst düzeyde kullanmayı öğrenmesini hedefleyen yaratıcı bir süreçtir.
 
Koçlukta birey doğuştan yaratıcı kabul edilir ve güçlü yönlerini kullanması yönünde kendisine farkındalık kazandırılır. Yapı oluşturma, geri bildirim verme, cesaretlendirme, koçluk ilişkisi sürecinin dinamik bir biçimde işlemesini sağlar. Haftada bir yüz yüze yaptığımız görüşmelerin yanında, danışan gerek duyduğu hallerde de diğer iletişim kanalları ile bana ulaşabilmektedir. DEHB koçluğu almak isteyen fakat yüz yüze görüşmelere gelme fırsatı olmayan danışanlarla Skype üzerinden de koçluk ilişkisi yürütülebilmektedir. Koçluk ilişkisinin ne kadar süreceğini danışanın ihtiyaçları belirler. Aynı zamanda bu süreç danışanın kendi hızına bağlı olarak ilerlemektedir.

Danışan süreç boyunca sorumluluğu eline alır, gündemi belirler ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda hareket eder. Koçluk ilişkisinde danışan daha önce başarmakta zorlandığı noktaların üstesinden geldikçe motivasyonu doğal olarak artar. Danışanın yapması gereken, bana ne noktada ihtiyaç duyduğunu söylemektir. Böylece kendisinin ihtiyaçlarından yola çıkarak belli bir yapı oluşturulur ve bu yapı birlikte şekillendirilerek koçluk ilişkisi devam eder. Benimle koçluk ilişkisine giren danışan, gözüne zor görünen konuları basitleştirmeyi, odaklanmayı ve hedefe ulaşmak için hangi adımları atması gerektiğini öğrenir.

Koçlukta danışanın alması gereken bazı sorumluluklar vardır. Bunlar, değişim ve gelişime istekli olmak, yüz yüze yapılan görüşmelere devam etmek, bana ve kendisine karşı dürüst olmak, olumlu sonuç almasını sağlayıcı enerji ve zamanı harcamaya kararlı olmaktır. Öğrenilen stratejilerin ve adımların uygulamasını yapmak danışanın sorumluluğundadır. Bu süreçte danışan kendini gözlemlemeli, takıldığını hissettiği noktaları benimle paylaşmalıdır. Bu şekilde ileriye doğru adım atmasını zorlaştıran sebepleri birlikte inceleriz ve danışan kazanacağı yeni bakış açıları ve düşünce sistemleri ile hedefine doğru ilerleyebilir.

Psikolog olarak, koçluk ilişkisine girdiğim danışanlarımla tamamen kendi ihtiyaçlarının gerektirdiği biçimde hareket ederim. DEHB tanısı alan bireylerde genellikle düşük benlik saygısı gözlemlenir. Bunun da nedeni yıllar içinde kendine ve yapabileceklerine olan inancın azalmış olmasıdır. Danışanımın kendine olan güvenini kazanması, hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda atılacak önemli bir adımdır. Bu noktada, benim de deneyimlediğim ve üstesinden geldiğim bir süreç olduğundan, danışanla empati kurar, onu dinler ve ihtiyaç duyduğu güveni ve desteği kendisine sağlarım.


Psikolog-DEHB Uzmanı
Duygu GÜNDOĞ
Mİsyonum
Herkes için hayatta sevdiği işi yapmak önemlidir fakat DEHB tanısı almış ve bunun üstesinden gelmiş bir birey için daha da önemlidir. Ben böyle yaptım; bu konuda örnek ve destek olmaya da tutkuyla bağlıyım.
Göktürk, Mecidiyeköy, Ataşehir
Telefon : 0542 389 48 82 E-posta : info@duygugundog.com

all right reserved by Duygu Gündoğ proudly powered by Piernet