Ebeveynİn RolÜ

EBEVEYNLER

Genellikle tembel, motivasyonu düşük ya da aşırı hareketli gözüken, her şeye muhalefet olarak algılayabileceğiniz çocuğunuz aslında bunları hayatı size ya da kendine daha zor bir hale getirmek istediği için yapmıyor. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda beynin ön lobunda yeterli dopamin ve noradrenalin hormonları salgılanmıyor. Buna bağlı olarak, Beynin Yürütücü İşlevleri adı verilen planlama, organizasyon, dikkat, işleyen bellek, hedef koyma ve hedefe giden adımlar belirleme, duygu ve dürtü kontrolünden sorumlu bölgesi görevini yerine tam getiremiyor ve çocuk kendisini basitçe uçuşan düşüncelerle sarmalanmış hissediyor. Bunun sonucunda da düşünceleri eyleme dönüştürmede veya başladığı işi sürdürüp bitirmede, kafasındakileri bir düzene koyup o düzen içerisinde hareket etmede, öğrendiklerini hatırlamada ve duygularını ifade etmede sorun yaşıyor. Hele bir de ergenlik döneminin kendine özgü zorluklarıyla baş ettiği düşünülürse, çocuğunuzun altından kalkmaya çabaladığı çok sayıda sorumluluk var ama sizin de ebeveyn olarak çocuğunuz için yapabileceğiniz çok şey var!

DEHB Koçluğu’ndan yararlanmanız, bu konuda gerekli eğitim ve desteği almanızda atılabilecek bilinçli bir adımdır. Birlikte çalışarak bu durumu nasıl yönetebileceğinizle ilgili öğreneceğiniz teknikler ve alacağınız danışmanlık şu çerçevede ilerleyecektir:

  • Nörobiyolojik bir durum olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun çocuğunuza olan bilişsel, davranışsal ve duygusal etkilerini öğrenme
  • Güçlü, etkin bir ebeveyn olma yolunda bilgilenme, iç görü sahibi olma ve stratejiler geliştirme
  • Çocuğunuzla çatışmayı minimuma indirgeyecek etkili iletişim tekniklerini öğrenme ve bu sayede çocuğunuzun size olan saygı ve güvenini arttırma
  • Çocuğunuzun yapamadıklarına değil yapabildiklerine odaklanarak onun güçlü yönlerini keşfetme
  • Çocuğunuzun ihtiyaçlarını, söylediklerinin altında yatan sebepleri fark etme ve empati kurabilme
  • Çocuğunuza kendisinin düşünce süreçleri, güçlü yönleri, yaşadığı zorlukların sebepleri ile ilgili yargılamadan farkındalık kazandırma
  • Çocuğunuzun özellikle ergenlik yıllarında doğal olarak hissettiği “ebeveyni yanında değil karşısında görme” durumunu değiştirme
  • Çocuğunuzla güven, anlayış ve destek temeli üzerine kurulu güçlü bir ilişki geliştirme.

Çocuğunuzla olan ilişkinizi etkin ve iki tarafın da tatmin olduğu bir seviyeye taşımak sizin elinizde. Bunun için çocuğunuza olduğu kadar size de düşen bazı görevler var ve bunları yerine getirdiğinizde yaratacağınız fark çok büyük. Bu sebepten sizin de kendi içinizde başlatacağınız değişim ve iyi niyetle attığınız her adım çocuğunuz tarafından algılanıp hissedildiğinden, gösterdiğiniz çabanın size geri dönüşü mutlaka olumlu olacaktır. Sabır, anlayış, kendinize düşeni yapmak ve bunları kalıcı kılmak yolunda atacağınız bu adımda size destek sağlamaya hazırım.
Mİsyonum
Herkes için hayatta sevdiği işi yapmak önemlidir fakat DEHB tanısı almış ve bunun üstesinden gelmiş bir birey için daha da önemlidir. Ben böyle yaptım; bu konuda örnek ve destek olmaya da tutkuyla bağlıyım.
Göktürk, Mecidiyeköy, Ataşehir
Telefon : 0542 389 48 82 E-posta : info@duygugundog.com

all right reserved by Duygu Gündoğ proudly powered by Piernet