İnternet BaĞImlIlIĞI

İnternet bağımlılığı evrensel ve önemli bir problemdir. Çağımızda, sağladığı kolaylıkların çokluğu bir yana, sebep olduğu sorunlar da giderek artmaktadır. Özellikle çocuklar ve ergenlerde görülen kontrolsüz kullanım, eğitim alanı, sosyal, psikolojik ve fiziksel alanlarda olumsuz etkilere neden olmaktadır.
2014 yılında Milano’da gerçekleşen Birinci Uluslar arası İnternet Bağımlılığı Kongresi’nde bu bağımlılık türü farklı açılardan ele alınmıştır.

Kültürel Yaklaşımlar

Farklı ülkeler, kendi kültürel yapılarına uygun olarak İnternet Bağımlılığı konusunda inisiyatif almaktadır. Örneğin Kore, İnternet bağımlılığını önleme ve müdahale konusunda geniş kapsamlı bir “master plan” geliştirmiş olan ilk ülkedir. Kore Hükümeti’nin birçok bakanlığınca geliştirmiş olan bu plan, ergenler arasında internet bağımlılığı riskini ölçen testleri, risk altında olanlara yönelik eğitim programlarını ve ülke çapında özel tedavi programlarını kapsamaktadır.

Çin, internet bağımlılığının klinik bir problem olduğunun altını çizen ilk ülkedir. “Web Junkies” adlı belgeselde, bu bağımlılığa sahip olanları yeniden eğitmek için acemi birliğindekine benzer kamplar oluşturulmuştur.

Japonya ve Almanya’da, risk altında olduğu saptanan çocuklar için, hükümet destekli “internet orucu kampları” bulunmaktadır.

İtalya’nın Milano ve Roma şehirlerinde, internet bağımlısı bireyin duygularına odaklanan alternatif terapi yöntemleri kullanan merkezler oluşturulmuştur.
Fransa’da internet bağımlılığı patolojik bir durum kabul edilmese de, tüm ailelerin teknoloji kullanımında erken eğitim alması üzerinde durulmaktadır. Ebeveynlerin internet kullanımı hakkında evde yapabilecekleri eğitimin ana konusudur.

ABD, önleme ve tedavi konularında henüz bahsi geçen ülkeler seviyesine gelmemiştir. Az sayıda tedavi programı ve dijital detox kampları mevcut olsa da, erken müdahale konusunda politikaların varlığından söz edilemez.
Mİsyonum
Herkes için hayatta sevdiği işi yapmak önemlidir fakat DEHB tanısı almış ve bunun üstesinden gelmiş bir birey için daha da önemlidir. Ben böyle yaptım; bu konuda örnek ve destek olmaya da tutkuyla bağlıyım.
Göktürk, Mecidiyeköy, Ataşehir
Telefon : 0542 389 48 82 E-posta : info@duygugundog.com

all right reserved by Duygu Gündoğ proudly powered by Piernet