İnternet KullanImInda Ebeveynİn Yapabİleceklerİ

Amerikan Pediatri Akademisi, 2013 yılı “Çocuk, Ergen ve Kitle İletişim Araçları”  faaliyet raporunda, Kaiser Family Foundation tarafından yürütülmüş olan bir çalışmanın çarpıcı sonuçlarını aktarmıştır. Buna göre, 8-10 yaş aralığındaki çocuklar günde yaklaşık sekiz saat, daha büyük yaş çocuk ve ergenler günde on bir saat ve daha fazla kitle iletişim aracı kullanmaktadır. Televizyon halen bu araçların başında gelmekte fakat bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının kullanımı da giderek artmaktadır.

Akademi, çocuk ve ergenlerin kitle iletişim araçları kullanımı konusunda az sayıda ebeveynin kural koyduğunu bildirmiştir. Araştırmaya katılanların 2/3 kadarı, ebeveynlerinin kullanım süresine ilişkin sınırlama getirmediğini söylemiştir. Bu da, çocuğun beyin gelişimine olumsuz etki etmektedir. Ergenliğin sonuna kadar beyin gelişimi devam eder. Sosyal aktivitelere katılmak ya da sporla ilgilenmek yerine ekran karşısında saatlerini geçirmek, çocuğun sosyal ve bilişsel yönlerden olumsuz etkilenmesine neden olacaktır.

İnternet kullanımının aşırı olduğuna dair şikayeti olan ebeveynlerin yapabileceklerinden bazıları şunlardır:

  • Ailece bir araya gelinen, kimsenin herhangi bir kitle iletişim aracı kullanmadığı zamanlar yaratın
  • Teknoloji kullanımının faydaları ve zararlarına ilişkin çocuğu erken yaşta bilgilendirin
  • Çocuğun davranışına model olun; ondan beklediklerinizi siz de uygulayın
  • İnternet kullanımında süre sınırlamasına gitmenizin nedenlerini çocuğunuza açıklayın; açıklama yapmadan yaptırım uygulamak, çocuğun tepki vermesine neden olur
  • Çocuğunuzu boş zamanlarında hoşlandığı bir sporu yapmaya veya bir sanat dalı ile ilgilenmeye teşvik edin
  • Ailece geçirebileceğiniz zamanı birlikte yapabileceğiniz aktivitelere ayırın
  • Öfkelenmeden, suçlamadan ve yargılamadan çocuğunuzun karşısında değil yanında olduğunuzu hissettirin ve bunu dile getirin
  • Çocuğunuzun özel hayatına saygı duyduğunuzu, fakat kurallara uymanın tüm aile üyeleri için bir gereklilik olduğunu ona anlatın
  • Çocuğunuzla iletişiminizde problem yaşıyorsanız, yardım almaktan çekinmeyin

2007 yılında Çin’de yapılan bir araştırmada, ebeveyn-çocuk ilişkisi, kişilerarası ilişkiler ve anksiyete üçlüsünün internet bağımlılığının ortaya çıkmasını ve şiddetini etkilediği saptanmıştır. Etkili ebeveynlik becerilerinin rolü, birçok alanda olduğu gibi burada da karşımıza çıkmaktadır.
Mİsyonum
Herkes için hayatta sevdiği işi yapmak önemlidir fakat DEHB tanısı almış ve bunun üstesinden gelmiş bir birey için daha da önemlidir. Ben böyle yaptım; bu konuda örnek ve destek olmaya da tutkuyla bağlıyım.
Göktürk, Mecidiyeköy, Ataşehir
Telefon : 0542 389 48 82 E-posta : info@duygugundog.com

all right reserved by Duygu Gündoğ proudly powered by Piernet